Rezerwacja

rezerwacja

Rodzaj wiadomości:

 Rezerwacja wstępna
 Zapytanie

1. Proszę wybrać kierunek

2. Szczegóły imprezy

Termin:
od
do

Miejsce wylotu:

Wybrany hotel:

3. Zgłaszający

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Adres email:

4. Uczestnicy

Liczba uczestników:

Dane pozostałych uczestników (imiona i nazwiska, daty urodzeń, adresy, telefony kontaktowe):

 Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą.

5. Informacje dodatkowe

Uwagi, pytania dodatkowe, itp.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z późniejszym procesem rezerwacji i zamówień (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od biura drogą elektroniczną ofert handlowych, promocji i ofert last minute.

 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie podrozedlasieniorow.pl Warunki uczestnictwa.